Uitleg

U kunt alleen meedoen met teams van vier personen. Dat mag bijvoorbeeld een bedrijfsteam zijn (of een team van de overheid). Maar u mag ook inschrijven als particulier team, met familie of met de buurt, de sportclub, de leesclub, et cetera.  Zoals u zult begrijpen zijn wij een lokaal initiatief voor amateur-taalliefhebbers en kunnen wij daarom geen professionele teams inschrijven.

Voor schrijffouten wordt betaald. Dat is het principe van ons dictee. Schrijffouten leveren geld op, dat we besteden aan een goed doel.

De kosten voor deelname aan het dictee bedragen voor een bedrijfsteam €260,- (inclusief afkoop fouten alle teamleden). De kosten voor een particulier team bedragen €35,- per team en €0,35 per fout die elk teamlid maakt.

P1140650

Uit onze ervaring blijkt dat er gemiddeld zo’n dertig tot veertig fouten worden gemaakt per teamlid.

De opbrengst van het dictee gebruikt Rotary Lingewaard in januari voor een midwinterdiner, waaraan zo’n honderd alleenstaande ouderen deelnemen. Doel van deze avond is het contact tussen oudere alleenstaanden te stimuleren.