Dictee

INFORMATIE
Het dictee wordt speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Op de avond zelf wordt regel voor regel het dictee voorgelezen, in totaal een dikke 300 woorden.

In de pauze worden alle dictees nagekeken door leerlingen van het OBC, die daarvoor speciale instructie hebben gehad.
Na de pauze wordt de uitslag bekend gemaakt: de beste teams en de beste individuele deelnemer ontvangen een prijs.

Bij particuliere teams wordt afgerekend op basis van het aantal fouten. Bij bedrijfsteams zit het in de deelnameprijs inbegrepen.

GROENE BOEKJE
Voor het Lingewaards Dictee houden we de spellingregels aan volgens het ‘Groene Boekje’.

De volgende 5 punten worden als fout gerekend:

  1. Spelfouten (meer fouten in één woord, worden ook als meer fouten gerekend)
  2. Het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het ontbreken daarvan.
  3. Het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen.
  4. Fouten tegen het gebruik van accenten (´,`, en ^), apostrofs (‘) en trema’s (¨).
  5. Het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn, of andersom.
  6. Leestekens worden bij het voorlezen van het dictee gegeven. Het ontbreken van leestekens wordt als fout gerekend.

De titel telt mee in de beoordeling. Bovendien worden onleesbaar geschreven woorden fout gerekend.
Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd noch gecorrespondeerd.